De basiscommando’s

 

Basiscommando’s

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de basiscommando’s. Dit rijtje dient als geheugensteun als u het tijdens de dagelijkse training even niet meer weet. Het is niet de bedoeling dat u alvast vooruit loopt op de cursus en deze commando’s allemaal al thuis gaat uitproberen. Na de uitleg op de cursus kunt u dit rijtje dus gebruiken als hulpmiddel. Alvorens de basiscommando’s te beschrijven zijn er een aantal zaken vooraf belangrijk:

  • Ga nooit trainen als u zelf geen tijd of geen zin hebt. Het trainen moet altijd leuk zijn, zowel voor de hond als voor u.
  • Train nooit te lang maar train wel dagelijks. Een hond is een gewoontedier, hij leert dus van herhaling. Elke dag 2 keer een kwartiertje trainen heeft veel meer zin dan 1 keer in de week 2 uur.
  • De hond loopt altijd links van u. Dit heeft te maken met een aantal praktische zaken. Maak er een gewoonte van (consequent zijn!) dit ook te doen bij de wandeling en het uitlaten.
  • De naam van de hond gebruikt u bij commando’s waarbij de hond op moet letten. Dus niet bij het blijf en het wacht, maar wel bij alle andere commando’s. De naam spreekt u altijd vriendelijk uit, de hond reageert daarop want er gaat weer iets leuks gebeuren.
  • Commando’s worden maar één keer gegeven, let de hond niet op dan corrigeert u hem met de slipketting of met de stem (foei of nee).
  • Wees altijd eerlijk naar je hond, geef je hond eerst het commando voordat je het van hem verlangt. Dus Bello zit, twee stappen doorlopen en dan pas stilstaan. En dus niet stilstaan en dan Bello zit!!!
  • Onze lichaamstaal is voor honden heel erg belangrijk. Zorg ervoor dat u bij de oefeningen goed let op uw eigen lichaamstaal, ook daar leert de hond van. Bijvoorbeeld met het linkerbeen wegstappen bij het commando volg en rechts bij het blijven.
  • Beloon uw hond na de training of na een gelukt commando altijd even met een vriendelijk woordje zoals braaf of een klopje op de borstkas. Een brokje of koekje als beloning mag ook, maar liever met uw stem. Een aai over zijn bol is uit den boze (dominant gedrag).
  • Eindig de training altijd met een oefening die lukt, bijvoorbeeld het zitten. Neem daarna even de tijd om uzelf en uw hond te laten ontspannen. Doe even gek met uw hond (beloning) of geef uw hond het commando vrij om te rennen als daar de ruimte voor is.

Dan volgen dan nu de verschillende basiscommando’s met een klein beetje uitleg. Overal waar u de naam Bello tegenkomt, betekent dit dat u de naam van uw eigen hond moet gebruiken om aandacht te krijgen.

Volgen:
Het op kniehoogte meelopen van de hond met een slappe lijn. Zo mogelijk met aandacht voor de baas (hond kijkt op naar de baas). Het commando wat hierbij gegeven wordt is Bello volg en vervolgens stapt u met uw linkerbeen weg.
Zitten:
Het naast de baas gaan zitten in de looprichting. Het commando hierbij is Bello zit, u loopt nog 2 passen door en dan staat u stil. Gaat de hond scheef zitten dan gebruikt u het commando beter en schuift de hond tegen uw been aan.
Staan:
Het naast de baas staan in de looprichting met een slappe lijn. Het commando hierbij is Bello sta of Bello sta stil. De hond moet op zijn eigen benen vrij kunnen staan, zonder ons te gebruiken als leunrek. Af: Het naast de baas liggen in de looprichting. Het commando hierbij is Bello af of Bello down. De hond moet naast de baas gaan liggen en niet voor zijn voeten.
Blijven:
De hond blijft op die plaats waar wij hem achtergelaten hebben. Dit kan zowel in de liggende als de zittende houding gebeuren. Bij het blijf gebruikt u nooit de naam van de hond, hij hoeft nu even niet op te letten. Als de baas van de hond wegloopt, beginnen we met het rechterbeen. De baas haalt altijd zijn hond weer op (wij gaan terug naar de hond).
Voorkomen:
Het bij ons roepen van de hond. De hond zit naast de baas. Deze geeft het commando wacht (geen naam gebruiken) en loopt dan van de hond weg in een rechte lijn (rechterbeen beginnen zoals bij het blijf). Na een aantal meters draait de baas zich om, wacht 2 tellen en roept dan de hond bij zich met het commando Bello hier. De hond moet recht voor de baas gaan zitten.
Aan de voet:
Het weer aan de linkerkant van de baas gaan zitten. Na het voorroepen zit de hond recht voor ons. Om hem nu weer links naast ons te krijgen, gebruiken we het commando Bello aan de voet of Bello voet. De hond loopt achter debaas langs en komt weer links naast de baas zitten, natuurlijk weer in de looprichting.

Al deze oefeningen hebben tot doel om baas en hond goed op elkaar te laten inspelen. Met andere woorden op deze wijze leert de hond spelenderwijs respect voor zijn baas te krijgen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u te allen tijde bij ons terecht. We zullen uw vragen dan zo goed mogelijk beantwoorden.