Cursusinformatie

Waar en wanneer

ivm COVID-19 gelden volgende maatregelen:

 • geen Flyball
 • geen binnenlessen
 • Puppy cursus op woensdagavond (buiten)
Maandagavond buiten op het veld aan de Madepolderweg
 • Flyball (Beginners): 19:30-20:15
 • Flyball (Gevorderden): 20:30-21:00
Dinsdagavond in het Kleindierencentrum in het Zuiderpark in Den Haag
 • Puppy (binnen): 18:30-19:30
 • E.G. cursus (binnen): 19:30-20:30 
Woensdagavond buiten op het veld aan de Madepolderweg
 • Puppy cursus (buiten): 19:00-20:00
 • EG cursus (buiten): 20:00-21:00
 • VEG cursus: 19:30-20:30
 • GGB cursus: 20:30-21:30

N.B.: Eventuele ‘probleemhonden’ worden geplaatst in een daarvoor bestemd lesuur. De dag is afhankelijk van het trainingsprogramma dat samen met u en de gedragsdeskundige opgesteld wordt. Wij proberen voor alle cursisten een geschikte indeling te maken maar helaas kan dat niet altijd overeenkomen met uw specifieke wensen. Wij vragen daarvoor uw begrip, het gaat tenslotte allereerst om de hond en niet om de mens…..

Drie maal per jaar starten wij met een nieuwe cursus, te weten in januari, april en september.

Afhankelijk van het seizoen organiseert Stichting Randstad Hondensport extra activiteiten zoals bijvoorbeeld een spelletjesdag waarop hond en baas zich helemaal kunnen uitleven.

Iedere cursus duurt 12 weken, begint met een theorie-avond en wordt afgesloten door een beoordeling.

Een ‘probleemhond’ hoeft uiteraard niet te wachten “tot de volgende cursus”. Het hele jaar door kunt u bij ons terecht voor hulp en/of individuele begeleiding. Na deze eerste opvang kunt u vanzelfsprekend doorstromen naar èèn van de reguliere cursussen.
Bel voor meer informatie 070-3668166 of email naar info@randstadhondensport.nl

Vragen en/of problemen Indien u problemen heeft met uw hond mag u ons altijd bellen, wij zullen u dan zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Indien er zich situaties voordoen waarin u en uw hond meer aandacht nodig hebben, of er doen zich problemen voor die niet in de cursus te verhelpen zijn, dan bestaat de mogelijkheid u hierbij privé te begeleiden. Stichting Randstad Hondensport heeft ruime ervaring in het oplossen van allerlei probleemgedrag.

Puppy CursusBanner-QA

Honden vanaf 10 weken tot 6 maanden kunnen de puppy-cursus volgen. Gedurende 12 weken probeert de baas zijn/haar pup op een consequente maar ontspannen manier de basis commando’s bij te brengen. De puppy-cursus wordt afgesloten met een beoordeling en een diploma dat toegang geeft tot de E.G. cursus. De puppy-cursus wordt alleen binnen gegeven.

E.G. Cursus

De Elementaire Gehoorzaamheidscursus is bedoeld voor honden vanaf 6 maanden. In de E.G. cursus worden de basiscommando’s grotendeels herhaald. Het ‘voorkomen’ van de hond wordt uitgebreid met het commando ‘aan de voet’. Een consequente houding van de baas t.o.v. de hond en het op een nette manier uitvoeren van de oefeningen staan centraal in de 12 lessen die u volgt.
De E.G. cursus wordt buiten gegeven dus warme kleding en goed schoeisel is aan te raden. Oudere honden of honden die uit het asiel komen zullen in eerste instantie ook in de E.G. cursus geplaatst worden. Probleemhonden die niet in groepsverband kunnen functioneren vangen wij op in een speciale binnencursus. De meeste honden kunnen na de eerste opvang verder in de E.G. cursus buiten. Indien het E.G. diploma is behaald met minimaal 70 punten kunt u doorstromen naar de V.E.G. cursus.

cursusaanbod-kind-hond-cursus

V.E.G. Cursus

De Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid bereidt baas en hond voor op de S.H.H. en pittige G&G cursussen. In de V.E.G. cursus probeert de baas een nog betere band met zijn of haar hond op te bouwen. Dit is noodzakelijk om goed los te kunnen volgen. Tevens wordt de hond geleerd weer terug te gaan naar een vooraf bepaalde plaats. In deze V.E.G. cursus ligt het niveau een stuk hoger en wordt een gezonde werklust van baas en hond verwacht. Ook deze cursus wordt afgesloten met een examen en indien het V.E.G. diploma is behaald met minimaal 70 punten kunnen baas en hond samen door naar de G&G cursus.

G&G Beginners en G&G 1

Twee pittige vervolgcursussen van ongeveer 6 maanden waarin de hond nog meer commando’s leert en die uiteraard ook los moet kunnen uitvoeren. Het einddoel van deze cursussen is het landelijke G&G examen afleggen bij de Federatie Hondensport Nederland. Dit diploma kunt u behalen door mee te doen aan landelijke wedstrijden. Net als de S.H.H. cursus worden de G&G cursussen buiten gegeven. De groepen waarin les gegeven wordt zijn over het algemeen klein omdat het echt een ‘hoge school’ voor honden (en bazen) is.

Flyball

Behalve de gehoorzaamheidscursussen organiseert Stichting Randstad Hondensport ook de populaire hondensport flyball. In een aantal maanden wordt de hond geleerd over 4 hindernissen te gaan en het apparaat te bedienen waar hem maar één beloning wacht: de bal! Als de hond de flyball baan perfect beheerst kan men deelnemen aan georganiseerde wedstrijden. Stichting Randstad Hondensport heeft 3 wedstrijdteams die meedoen aan flyball wedstrijden door het hele land.U kunt beginnen als de hond ongeveer 1 jaar is, ballengek en enigszins gehoorzaam.
U kunt vrijblijvend een proefles meedoen of gewoon eens een keertje komen kijken. Als het u en de hond goed bevalt kunt u zich per 3 maanden of meteen voor een jaar inschrijven. Meer informatie over Flyball vindt u op de Flyball pagina.

canvasklok-hond-vb3