Aanmelden

DOOR DE CORONAMAATREGELEN HOPEN WIJ IN MEI WEER TE KUNNEN STARTEN.

Aanmeldingen nu voor de cursus van september 2021.

Aanhef

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

Uw email (verplicht)

Naam hond

Geslacht hond

Geboortedatum hond
* Indien diet bekend, leeftijd.

Ras
* Indien geen ras, dan 'kruising'

Cursus

Vervolgcursus

Opmerkingen

Aansprakelijkheid

U verklaart zich akkoord dat de Stichting Randstad Hondensport, danwel bestuursleden en/of instructeurs, optredend ten behoeve van de Stichting, niet aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade aan goederen, personen en/of dieren, welke voor, tijdens of na de door de Stichting georganiseerde activiteiten door daaraan deelnemende personen (inclusief instructeurs) of honden wordt veroorzaakt (artikel 13 van de statuten van de Stichting). In verband met deze aansprakelijkheid raadt Stichting Randstad Hondensport cursisten aan een W.A.-verzekering af te sluiten danwel bij een reeds afgesloten W.A.-verzekering navraag te doen bij de verzekeringsmaatschappij of de hond voldoende meeverzekerd is.

cursusaanbod-puppy